Beveiliging


Brandmelding: Voor de beveiliging van uw woning is in het bouwbesluit opgenomen dat er brandmelders moeten worden geplaatst. Deze brandmelders worden op het elektriciteitsnet aangesloten en zijn voorzien van een back-up batterij. Deze dient ervoor dat hij nog een tijdje functioneel blijft wanneer de stroomvoorzienig wordt afgesloten. De brandmelders kunnen eventueel onderling worden doorgekoppeld zodat deze allemaal worden geactiveerd indien er in 1 ruimte een rookdetectie plaatsvindt. 

 

Inbraakalarm: Hoe vervelend het ook is, de kans dat uw slachtoffer wordt van een inbraak neemt jaarlijks toe. Als men alleen maar mechanische beveiliging toepast werkt dit alleen maar vertragend. Soms is dit voldoende alleen wanneer de inbreker eenmaal binnen is heeft deze vrij spel om al uw waardevolle spullen te stelen. Elektronische beveiliging een uitstekende aanvulling op de totale beveiliging van uw woning, winkel of kantoor. Door detectoren en magneetcontacten op de juiste plekken te monteren kan elke inbraakpoging gedetecteerd worden en eventueel doorgemeld worden. Beveiliging tegen inbraak wordt door ons aangelegd in combinatie met een bedrijf die de certificeering verzorgd indien dit nodig is. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld om het systeem op een alarmmeldkamer aan te sluiten of bijvoorbeeld naar uw mobiele telefoon een melding te maken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden