Gas-installatie


Voor gasinstallaties in woningen wordt aardgas gebruikt. Dit is een fossiele brandstof wat wil zeggen dat het ontstaan is uit overblijfselen van plankton en algen. Aardgas wordt getransporteerd door een ondergronds leidingnetwerk. Deze leiding komt uiteindelijk uw woning binnen en wordt aangesloten op een gasmeter. Vanaf deze gasmeter is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor de gasinstallatie in de woning. Het is daarom belangrijk om een vertrouwelijke installateur te hebben die uw gasinstallatie op een vakkundige manier aanlegt en zodoende veilig functioneert. Wij werken met professioneel apparatuur en opgeleid personeel om uw gasinstallatie veilig en verantwoord aan te leggen. Tevens zijn wij door onze Komo-instal certificering gekwalificeerd om gasinstallaties te keuren en af te persen.


Bij nieuwe installaties wordt dit vanzelfsprekend gedaan. In bestaande en wat oudere installaties wil het wel eens voorkomen dat er metalen gasleidingen zijn aangelegd. Als deze gasleiding zich in een vochtige kruipruimte bevindt, veroorzaakt dit roest en kan dus lekkage veroorzaken. Als u gas ruikt draai dan direct uw hoofdkraan, welke zich bij de gasmeter bevindt. Verder zitten er bij de toestellen meestal ook een gaskraan om de gastoevoer bij het toestel te af te sluiten. Wij beschikken over gekalibreerd apparatuur om uw gasleiding af te persen en te keuren volgens de geldende eisen, zodat u weer zeker bent van een veilige gasinstallatie.