VentilatiesystemenDe lucht in de woning moet continu worden ververst om vervuilde lucht en vochtproblemen te voorkomen. Hiervoor is in veel woningen een ventilatiesysteem aangebracht om te zorgen voor toevoer van verse lucht en afvoeren van verontreinigde lucht. In deze lucht bevinden zicht vele stofdeeltjes en vuil waardoor de ventilatoren en componenten worden verontreinigd. Als dit te lang aanhoudt zal het systeem niet optimaal meer werken en veel energie verbruiken om de luchttransport te verzorgen. Voor een goede en langdurige werking hebben deze professioneel onderhoud nodig.
Er zijn verschillende soorten ventilatiesystemen waar wij onderhoud aan uitoefenen.


Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het inspecteren en zonodig reinigen van de ventilatieunit. Bij units met WTW worden tevens de filters vervangen en de condensafvoer gereinigd. Meestal wordt het onderhoud van het ventilatiesysteem gelijktijdig met de onderhoud van uw verwarmings of warmwater toestel afgesloten zodat voor een klein extra bedrag tevens uw ventilatiesysteem weer een tijdje vooruit kan.