Luchtbehandeling


Laat uw huis ademen! Tegenwoordig worden de nieuwbouwhuizen en gebouwen dermate goed geïsoleerd en luchtdicht gemaakt dat er niet zomaar lucht naar binnen en buiten kan. En toch is dit belangrijk voor een behaaglijk gevoel. Wij produceren als mens vervuilde lucht en deze moet afgevoerd worden. Hiervoor in de plaats moet er verse buitenlucht komen. De binnenluchtkwaliteit van in de gemiddelde nieuwbouwwoning is slechter dan de kwaliteit van de lucht buiten. Je kunt natuurlijk geregeld een raam open zetten maar dan heeft de goede isolatie van de woning weinig zin. Vooral in de winter, voorjaar en najaar zal de ketel aanslaan wat veel extra energie kost. Voor het afvoeren van vervuilde lucht en het toevoeren van verse buitenlucht is er dus een luchtbehandelingssysteem nodig. Met zo'n systeem is het mogelijk om vervuilde lucht af te voeren, eventueel verse lucht toe te voeren en zelfs de buitenlucht voor te verwarmen. De verschillende systemen worden in deze webpagina's nader toegelicht.