Certificering


De veiligheid van installaties in woningen is meer dan ooit onderwerp van gesprek. Staat ú er wel eens bij stil dat uw elektrotechnische installatie thuis een gevaar kan vormen, door alle apparatuur die er onderhand op is aangesloten? Dat de cv-ketel wellicht onder onveilige omstandigheden functioneert en zelfs zou kunnen ontploffen? Of dat stilstaand water in uw leidingen legionellabesmetting kan veroorzaken? Waarschijnlijk niet. En dat zijn nu typisch klussen waarbij het goed is om een vakman in de arm te nemen. Veiligheid is nog maar één aspect. Comfort is niet minder belangrijk. Een deskundig aangelegde installatie - of dat nu gas, water of elektriciteit is - maakt uw leven een stuk plezieriger. Wij beheersen de fijne kneepjes om alles uit uw installatie te halen. Of om energie te besparen. Die vakman die u in huis haalt, kent de laatste technieken. Om kwaliteit van de installaties te garanderen zijn wij in het bezit van een KOMO-install procescertificaat en aangesloten bij de brancheorganisatie Uneto-VNI.


KOMO-install procescertificaat

J. Bisschop Installatiebedrijf is een waarborg installateur. Dat wil zeggen dat wij als installatiebedrijf werken volgens het komo-install certificaat. KOMO Instal is een kwaliteitsverklaring met een wettelijke basis. Door dit certificaat willen wij ons onderscheiden en garant staan voor een veilige installatie die voldoet aan de regelgeving.


Uneto-VNI

Ons bedrijf is aangesloten bij Uneto-VNI. Dit is een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Uneto-VNI vertegenwoordigt bijna 90% van de omzet van de installatiebranche en biedt werkgelegenheid aan 130.000 personen.


Er wordt door de UNETO-VNI hoge eisen aan de deelnemende installateurs gesteld. Zo hanteren wij duidelijke leveringsvoorwaarden (ALIB2007 en AVIC2007) van de Uneto-VNI. Om de installatiebedrijven te ondersteunen en om u een goede service te bieden is in samenspraak met de Consumentenbond de Geschillenregeling Elektro en de Geschillencommissie Installerende bedrijven (www.degeschillencommissie.nl) in het leven geroepen.


Fundeon

Fundeon is het kenniscentrum voor de bouw en infra. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Eén van de taken van Fundeon is het erkennen van leerbedrijven.


Kenteq

In de tijd waar de ontwikkelingen razendsnel gaan in de installatietechniek is het belangrijk om de kennis en de vakmanschap up to date te houden. Kenteq erkent de leerbedrijven uit de installatietechniek dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Deze uitstraling heeft uiteraard invloed op de manier waarop naar de bedrijfstak gekeken wordt en geldt voor branchegenoten als bewijs voor kwalitatief goede producten en diensten.


STEK

J Bisschop Installatiebedrijf is STEK-erkend. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de eisen die de STEK stelt. STEK is een afkorting die staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.  De doelstelling van deze stichting is gericht op het voorkomen en terugdringen van emissies in de koudesector.