Certificering


Techniek Nederland

Ons bedrijf is aangesloten bij Techniek Nederland. Dit is een ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Ze vertegenwoordigt bijna 90% van de omzet van de installatiebranche en biedt werkgelegenheid aan 130.000 personen.

 

Er wordt door de Techniek Nederland hoge eisen aan de deelnemende installateurs gesteld. Zo hanteren wij duidelijke leveringsvoorwaarden van Techniek Nederland. Om de installatiebedrijven te ondersteunen en om u een goede service te bieden is in samenspraak met de Consumentenbond de Geschillenregeling Elektro en de Geschillencommissie Installerende bedrijven (www.degeschillencommissie.nl) in het leven geroepen.


Fundeon

Fundeon is het kenniscentrum voor de bouw en infra. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Eén van de taken van Fundeon is het erkennen van leerbedrijven.


Kenteq

In de tijd waar de ontwikkelingen razendsnel gaan in de installatietechniek is het belangrijk om de kennis en de vakmanschap up to date te houden. Kenteq erkent de leerbedrijven uit de installatietechniek dat ze de kwaliteit van het vakmanschap willen garanderen en stimuleren. Deze uitstraling heeft uiteraard invloed op de manier waarop naar de bedrijfstak gekeken wordt en geldt voor branchegenoten als bewijs voor kwalitatief goede producten en diensten.


STEK

J Bisschop Installatiebedrijf is STEK-erkend. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de eisen die de STEK stelt. STEK is een afkorting die staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek.  De doelstelling van deze stichting is gericht op het voorkomen en terugdringen van emissies in de koudesector.