Inspectie bestaande laagspanningsinstallaties


Onlangs is J Bisschop installatiebedrijf in het bezit gekomen van certificering voor Inspectie Bestaande Laagspanningsinstallaties. Met dit certificaat bieden wij als waarborg installateur de mogelijkheid om uw bestaande installatie te inspecteren en te rapporteren.


NEN 3140 inspectie bestaande laagspanningsinstallaties

Om veilig gebruik van elektrische installaties te waarborgen schrijft de NEN3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Door de arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen wordt vaak verwezen naar deze norm. Het is belangrijk om aan de eisen van de arbeidsinspectie en verzekeraar te voldoen zodat u kunt aantonen dat de installatie volgens de NEN3140 is geborgd. Hiermee komt u de wettelijke verplichtingen van de arbo-wetgeving na en voorkomt u gedeeltelijke of geen uitkering van de verzekeringsmaatschappij in geval van schade. Volgens deze norm dient elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid te voeren waarin het van belang is om een veilige installatie te krijgen of houden voor betrokken medewerkers en bezoekers die aan of met deze installatie werken. Met een NEN 3140 keuring kunnen wij de installatie toetsen en eventueel aanpassen om te voldoen aan de wettelijke eisen van de Arbeidsinspectie. Tevens verhoogd u hiermee de bedrijfszekerheid van de installatie hetwelk bijdraagt aan minder storingen en een langere levensduur.

 

De resultaten van de inspectie worden door ons gerapporteerd en inkaart gebracht. Onderdelen van dit rapport zijn bijvoorbeeld prioriteiten van gebreken, overzicht van gebreken en adviezen. Ook hebben wij de mogelijkheid om een thermografische inspectie uit te voeren. Dit is weliswaar geen onderdeel van de NEN3140 norm maar wel een belangrijke toevoeging. Met een infrarood inspectie kunnen we temperatuurafwijkingen van verdeelinrichtingen en aansluitingen precies in kaart brengen waardoor brandgevaar en oververhitting nog verderworden beperkt.

 

Wilt u ook een prijsopgave of vrijblijvend informatie over een NEN 3140 keuring neem dan contact met ons op of vult u het onderstaande formulier in.


Power Quality

Op het elektriciteitsnet kan netvervuiling ontstaan. Deze vervuiling wordt veroorzaakt door elektronica en elektrische apparaten maar kan ook ontstaan bij de netbeheerder. Bijvoorbeeld regelmatige storingen met elektronisch apparatuur of knipperen van verlichting zijn een indicatie van netvervuiling. De gevolgen zijn niet altijd direct aanwijsbaar en waarneembaar. Door een Power Quality inspectie hebben wij de mogelijkheid om met geavanceerd meetapparatuur deze netvervuiling te meten en te analyseren. Wij kunnen een Power Quality meting eventueel combineren met een NEN 3140 inspectie waardoor de kosten enigszins beperkt kunnen worden.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.