Vuilwaterriolering


Het afvalwater van uw wastafel, toilet, douche, gootsteen of putje gaat via een rioleringssysteem naar het gemeenteriool. Vanuit dit gemeenteriool wordt het getransporteerd naar en rioolwaterzuivering. De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf de perceelgrens.

Gemeente-rioolaansluitingen zijn er in gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Gecombineerde stelsels komen niet zo vaak meer voor in nieuwbouw om de rioolwaterzuivering zo min mogelijk te belasten. Als het een gescheiden stelsel betreft dan heeft u een aparte aansluiting voor het vuilwater nodig, en een aparte aansluiting voor het regenwater. Ook wordt er steeds vaker vereist dat u uw eigen regenwater op uw eigen terrein infiltreert. U kunt bij uw gemeente informatie aanvragen over het toe te passen systeem. Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.


Binnenriolering: 

Om stankoverlast te voorkomen wordt elke aansluiting voorzien van een stankafsluiter. Bij bijvoorbeeld een wastafel is dit een sifon en in een toilet is deze verwerkt in het keramiek. Het leidingsysteem wordt op afschot gelegd zodat het afvalwater weg kan stromen en niet stil blijft staan. Door het instromen van afvalwater in het rioleringssysteem kan er een druk ontstaan. Om deze druk te neutraliseren (om bijvoorbeeld het borrelen van putjes te voorkomen) moet het systeem belucht worden. Dit wordt gedaan door in het rioleringsstelsel een open verbinding te maken met de buitenlucht dmv een dakdoorvoer of een beluchtingspan.


Afvoerpompen:
Ook op plaatsen die onder rioolniveau liggen (denk aan bijvoorbeeld kelders) of plaatsen waar de hoofdafvoer op grote afstand ligt is het mogelijk een rioleringsafvoer te realiseren. In buitengebieden wordt dit een drukriolering genoemd. Het afvoeren gebeurt door afvoerpompen en/of fecalienvernietigers. Doordat er slechts een dunne leiding nodig is, is de installatie eenvoudig en kostenbesparend. Kijk op website van sanibroyeur voor meer informatie en de vele toepassingsmogelijkheden. Voor de proffesionele fecaliënpompen passen wij vaak systemen toe van KSB.