Ventilatie met WTW


Een energie-efficiëntere methode om te ventileren is een volledig mechanische ventilatie met warmteterugwinning. Bij dit systeem wordt verse buitenlucht in de woning geblazen en de vervuilde lucht naar buiten afgevoerd. De koude binnenkomende lucht wordt opgewarmd door de warme uitgeblazen lucht. Deze luchtstroming vindt plaats door een warmtewisselaar welke de warmte overdraagt van de warme vervuilde binnenlucht (luchtafvoer) naar de koele verse buitenlucht (luchttoevoer).Het is op een warme zomerdag zelfs mogelijk om deze functie uit te schakelen zodat er verse koele nachtlucht rechtstreeks de woning wordt ingeblazen. De unit moet dan voorzien zijn van een zogenaamde ‘bypass’ functie. De toevoervoorziening van de buitenlucht wordt door het pannendak, onder het pannendak of door de gevel gemonteerd. De afvoervoorziening van de buitenlucht wordt met een dakdoorvoer door het pannendak gemaakt. Deze buitenluchtvoorzieningen worden met geïsoleerde luchtkanalen op de unit aangesloten. Het systeem is de laatste tijd nogal eens in opspraak geweest maar wij zijn ervan overtuigd dat het een goede en sterk aan te bevelen techniek is als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit zijn een goede luchtdichtheid van het gebouw, regelmatig onderhoud en heel belangrijk, een deskundige installatie. Met de tegenwoordige strenge EPC eisen voor de woningbouw zal dit systeem steeds vaker toegepast "moeten" worden. Wij beschikken over professioneel en gekalibreerd apparatuur om het systeem in balans te regelen.


Ventilatieventielen
Decentrale WTW

Het allernieuwste compacte WTW unit van Brink Climate systems, de Air 70. Dit toestel is geen kanalensysteem nodig en is uitermate geschikt is voor het ventileren van individuele ruimten . Het toestel kan in de buitenmuur gebouwd worden en is hierdoor heel geschikt voor renovatie en compacte nieuwbouw.