Warmtepompen


Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en kostbaarder en het gebruik ervan veroorzaakt bovendien CO2 uitstoot en leidt indirect tot de opwarming van onze aarde. Om de aarde te beschermen, is het dan ook noodzakelijk om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Om dit te realiseren, is het noodzakelijk om op grote schaal over te schakelen op duurzame bronnen van energie. De aardbodem is zo’n duurzame bron van energie. Deze absorbeert voortdurend warmte van de zon, de buitenlucht en neerslag en slaat deze op. Dat maakt de aarde tot een constante bron van natuurlijke, duurzame energie. De eisen van de energiezuinigheid van nieuwe woningen worden steeds verder verscherpt. Deze eisen worden uitgedrukt in een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor het reduceren van de CO2-uitstoot is bepaald dat de EPC-norm verder moet dalen  Dit kan onder meer worden bereikt door toepassing van duurzame installaties, zoals warmtepompen. Warmtepompen kunnen namelijk warmte (= energie) onttrekken aan de aarde, aan de buitenlucht en aan water en opwaarderen tot bruikbare warmte voor het verwarmen van uw woning en tapwater. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben duidelijk gemaakt dat energiezuinige installaties niet meer zijn weg te denken in de woningbouw. De aanschaf van een warmtepomp is wel een flinke investering. Daar staat echter veel tegenover zoals:


  • de mogelijkheid van passieve koeling,  zomer en winter een zeer comfortabel binnenklimaat
  • waardevermeerdering van uw woning
  • lange levensduur, lage onderhoudskosten
  • bijzonder hoge rendementen, lagere energiekosten
  • gunstige invloed op verlaging EPC of energielabel


De werking van een warmtepomp

Een warmtepomp is eigenlijk een omgekeerde koelkast. In een koelkast wordt warmte onttrokken aan de producten waardoor de temperatuur daalt in. Het apparaat geeft de warmte weer af aan de lucht aan de achterkant. Voor de verwarming doet een warmtepomp ongeveer hetzelfde, alleen ontrekt het systeem dan warmte uit bijvoorbeeld de buitenlucht of uit de bodem en geeft deze af aan het vloerverwarmings-systeem of convectoren. Omgekeerd kan het systeem warmte onttrekken uit de woning en deze vervolgens af te geven aan de bodem. Hierdoor wordt de passieve koeling gecreëerd.


Schematische voorstelling van een warmtepomp

 

1) Door een leidingsysteem gevuld met een warmtedragend medium wordt er energie onttrokken die diep in de grond is opgeslagen. In dit concept is het een gesloten bodem bronsysteem. De vloeistof in deze bron (1) circuleert en wordt opgewarmd door de opgeslagen energie in de bodem.

 

2) Wanneer de vloeistof vervolgens in de warmtepomp komt (2) dan wordt deze overgedragen aan een gesloten systeem (3) die koudemiddel bevat, de platenwisselaar.

 

De koelvloeistof neemt de warmte op uit de platenwisselaar (3) en bereikt op lage druk haar kookpunt en gaat verdampen. Deze damp wordt door de compressor (4) samengeperst tot een hoge temperatuur. (hoger dan de temperatuur van het cv-water bij punt 7)

 

Deze damp komt terecht in de condensor (5) waar hij zijn warmte afgeeft aan de verwarmingsinstallatie. Wanneer dit proces is voltooid dan wordt de druk weer verlaagt in het expansieventiel (6) zodat de damp weer afkoelt. Door deze afkoeling condenseert de damp en wordt dit opnieuw een vloeistof.  Vervolgens kan het proces weer opnieuw beginnen. De gedachte achter dit proces is dat er dus 'gratis' bodemenergie opgewaardeerd kan worden naar energie om uw woning op een behaaglijke temperatuur te krijgen. 


De vloeistof in een warmtepompsystemen (het koudemiddel) is van een dusdanige samenstelling dat alleen erkende bedrijven werkzaamheden aan deze systemen uit mogen voeren. Bisschop installatie is STEK-erkend en daardoor gekwalificeerd om aan deze systemen te werken. Warmtepompen van de fabrikanten Nibe en Alpha Innotec worden het meest door ons geplaatst. Deze warmtepompen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen water/water warmtepompen, lucht/water warmtepompen en ventilatielucht warmtepompen. Het verschil zit met name in de manier waarop de warmtepomp zijn energie onttrekt. Het beste rendement wordt gehaald met een warmtepomp die de energie uit de bodem haalt (de zogenaamde water/water warmtepompen.


Onderstaand een aantal impressies van warmtepomp-installaties. Onder andere van een aantal van onze eerste warmtepomp projecten en een aantal recent uitgevoerde projecten.