Hemelwaterriolering


Regenwater gaat via de dakgoten en platte daken de regenpijpen in. Deze regenpijpen zijn ook aangesloten op een rioleringsstelsel. Afhankelijk van het uivoeringsbeleid van de gemeente mag regenwater in het openbaar riool worden geloosd of moet dit via een apart regenwaterstelsel. Ook komt het steeds vaker voor dat het regenwater boven het maaiveld afgevoerd wordt (via molgoten) of dat het regenwater op eigen terrein geïnfiltreerd moet worden.


Infiltratie van regenwater op eigen terrein:

Het afvoeren van hemelwater vanaf de daken wordt gedaan door de traditionele regenpijpen en een hemelwaterriolering vanaf de regenpijpen. De regenpijpen moeten voorzien worden van bladafscheiders en de grondleiding van een zandvangput om zoveel mogelijk blad en zand eruit te filteren. Vervolgens zal deze grondleiding aangesloten worden op de infiltratiekratten om het regenwater te infiltreren in de ondergrond. Het aantal en opbouw van deze infiltratiekratten zijn echter sterk afhankelijk van de grondsoort en grondwaterstand. Meestal wordt dit in in een later stadium bepaald. Voor de ontluchting en als overstort wordt een PVC buis tot boven het maaiveld op de boxen aangesloten. Voor het bepalen van het aantal infiltratiekratten moet er tevens rekening worden gehouden met een bepaalde waterberging. Dit wordt door de gemeente bepaald en wordt uitgedrukt in mm/m2. Dit is het aantal mm regenwater per m2 dakoppervlak (hemelsbreed gemeten) De meeste gemeenten hanteren een berging van circa 20 mm per vierkante meter.


Regenwater-hergebruik:

In plaats van drinkwater te gebruiken voor het spoelen van het toilet, het wassen met de wasmachine of het sproeien van tuin kunt u heel goed gebruik maken van opgevangen regenwater. Door dit regenwater te ontdoen van bladeren en zand is eenvoudig een besparing te behalen. Het gebruik van een regenwater hergebruiksysteem bespaart u al snel honderden liters drinkwater per week. Om drinkwater te kunnen vervangen door regenwater voor huishoudelijke toepassingen heeft DYKA de DuBoRain Combitank ontwikkeld. Dit systeem bestaat uit een KOMO gekeurde betonnen tank met een netto inhoud van 2500 ltr waarin regenwater donker en koel wordt opgeslagen. Het systeem bestaat verder uit filter, pomp, vulsysteem en drukregeling. Download onderstaand de brochure van de Duborain Combitank.


Download
Brochure DuBoRain Combitank.pdf
Adobe Acrobat document 972.8 KB

Vacurain hemelwater afvoersysteem

Dit unieke systeem werkt volgens het geperfectioneerde UV-Principe. UV staat voor het Finse Umpi Virtaus wat ‘gesloten stroming’ betekent. In dit gesloten hemelwaterafvoersysteem worden buizen met kleine diameters gebruikt die voor een snelle afvoer van regenwater zorgen. De zuigende werking van het systeem komt door de standleiding welke ook wel wordt gezien als de motor van het systeem. Zonder standleiding c.q. hoogteverschil zal het systeem niet werken. De minimale hoogte van een standleiding bedraagt 3 meter. Vallend water in een 100% gevulde standleiding wekt een vacuum op. Bovenin de standleiding is die onderdruk het grootst. Door de opgewekte onderdruk zal het 100% gevulde systeem het dak als het ware leegzuigen, zolang er geen lucht in het systeem komt. 


Door de speciaal ontwikkelde trechterschotel zal, bij voldoende wateraanbod, lucht niet kunnen intreden in het systeem. Pas als het wateraanbod afneemt zal er weer lucht in het systeem komen, waardoor het vacuum wordt opgeheven en het systeem vanaf dat moment werkt als een traditioneel hemelwaterafvoersysteem. Vacurain biedt belangrijke voordelen in vergelijking met alternatieve systemen: een lage uitzettingscoefficient, een goedkope verbindings- en bevestigingstechniek en een lage materiaalprijs. Verder is Vacurain gemakkelijk te monteren en heeft het brandwerende eigenschappen.

Download
Vacurain technische documentatie.pdf
Adobe Acrobat document 3.6 MB