Disclaimer voor e-mailDe informatie die wij verzenden met deze email bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht en inhoud te vernietigen


Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is zonder toestemming van de afzender niet toegestaan.


 J. Bisschop Installatie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen van schade of virussen die door e-mail en eventuele bijlagen wordt toe- of overgebracht.